Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

namewritteninwater
4867 1259
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaartbylittlea artbylittlea

April 21 2017

namewritteninwater

April 05 2017

namewritteninwater
5953 19d3
Reposted fromduvet duvet

April 02 2017

namewritteninwater

April 01 2017

namewritteninwater
namewritteninwater
9145 507f 500
Reposted frompffft pffft

March 19 2017

namewritteninwater
namewritteninwater
Może kiedyś rzeczywistość znudzi się Karoliną, zmęczy jej mądrością na pokaz i wypchnie ją przez jakieś okno prosto w moje rozpostarte ramiona, i wtedy wreszcie po raz pierwszy wszystko naprawdę będzie w moich rękach.
— Krzysztof Varga "Karolina"
namewritteninwater

March 16 2017

namewritteninwater
2200 be99 500
Reposted fromalicemerry alicemerry
3047 9f6a 500

glossless:

Run, Wolf Princess

Reposted fromladyofmisfortune ladyofmisfortune

March 02 2017

namewritteninwater
Play fullscreen
jakiż sprawił to bóg...

February 28 2017

namewritteninwater

July 05 2015

namewritteninwater
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frompiksele piksele viahellhasnofury hellhasnofury
namewritteninwater
namewritteninwater
3266 f4ae 500
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury
namewritteninwater
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F.Kafka
Reposted frommilsabelle milsabelle viahellhasnofury hellhasnofury
namewritteninwater
2467 175f

July 03 2015

namewritteninwater
Play fullscreen
dziękuję Paulino <3
namewritteninwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl